m

מיזוג אויר ופינוי עשן תחנת הכוח אורות רבין

מיזוג אויר ופינוי עשן תחנת הכוח אורות רבין

מטרת הפרויקט: סילוק עודפי חום ופינוי עשן בעת שריפה מחדרי MCC.
כל חדר MCC ממוזג ע"י מזגנים בטכנולוגיית אינוורטר.
סילוק עשן ע"י מפוחים מיוחדים לפינוי עשן ובשילוב מדפים אוטומטיים.
מערכות מיזוג האויר מופעלות ע"י מערכת בקרה קירית מקומית.
הפעלת מפוחי העשן מתבצעת אוטומטית בקבלת התראה ממערכת כיבוי אש.

Category:
Date: