m

אוורור חניונים

אוורור חניונים

חניונים תת קרקעיים אשר שטח פתחי האוורור הטבעי בהם קטן מ 2% משטח רצפת המפלס, מחויבים על פי חוק רישוי עסקים להתקין מערכת אוורור ופינוי עשן המסוגלת לבצע 8 החלפות אוויר בשעה לפחות עבור כל מפלס בחניון.

למערכת האוורור 3 מטרות עיקריות:

  1. שאיבת גזי הפליטה של כלי הרכב אל מחוץ לחניון על מנת לקיים אחוז פחמן נמוך.
  2. הורדת הטמפרטורה בחניון במידה וקיימות מערכות תת קרקעיות המייצרות חום.
  3. פינוי עשן במקרה חירום של שריפה או היווצרות עשן.

טיפול בזיהום אוויר

אוורור חניונים בראש ובראשונה נועד לטפל בבעיית הפחמן החד חמצני והפחמן הדו חמצני שנוצר בחניונים תת קרקעיים עקב פעולת כלי רכב הפולטים מזהמים. על פי הנחיות התקן הישראלי ריכוז ה CO בשטח החניון לא יעלה על ריכוז של 32 מ"ג / מ"ק שהם PPM 30 למשך חצי שעה רציפה, ומעל 200 מ"ג / מ"ק PPM170 בכל רגע נתון.

אוורור חניון

מערכת תקינה לאוורור חניון חייבת לכלול גלאי CO סלקטיבי אשר אינו מושפע מריכוז גזים אחרים, מערכת אוורור העומדת בתקן 1001 לבטיחות באש אשר יכולה להיות מורכבת ממערכת מיזוג אוויר או מפוחים להוצאת עשן והחלפת אוויר אשר מסוגלים לינוק עד 20% מנפח האוויר בחניון מגובה של 15 ס"מ מהרצפה כאשר המרחק בין נקודות היניקה בגובה זה לא עולה על 16 מטרים. בנוסף מערכת אוורור לחניון חייבת להיות מחוברת למרכז הפעלה בתגובה מידית אשר מעדכנת את חדר הבקרה במידה וקיימת תקלה באחד מן האלמנטים של המערכת. על המערכת להתחיל לפעול עד 15 שניות מקבלת האות מגלאי ה – CO.

איכות הסביבה

כאשר מתקינים מערכת אוורור חניונים יש לעמוד בתקני איכות הסביבה אשר קובעים כי אין על האוויר היוצא מהחניון לגרום למטרדים סביבתיים ובמידה וקיים מטרד סביבתי עקב פליטת גזים מסוכנים יש על בעל החניון להתקין מערכת ניטור אוויר סביבתי או התקנה של מתקן לטיפול במזהמים.

מערכות לאוורור חניונים

קיימים מספר פתרונות ויישומים לאוורור חניונים הכוללים מערכות מיזוג אוויר, מפוחים ליניקת אוויר ומערכות השבחת אוויר במידה ואין אפשרות לבצע החלפה של אוויר. צוות מהנדסים מנוסה של חברתנו יודע להתמודד היטב עם פרויקטים של אוורור חללים סגורים ותת קרקעיים לרבות חישוב מדויק של נפחים ותכנון מקדים של מפרט מערכת אוורור מותאמת אישית לצורך קיום התנאים של התקן הישראלי.

 

מחפשים מידע עבור מערכת אוורור חניונים? השאירו פרטים ונחזור אליכם

  • שחרר קבצים כאן או
    Max. file size: 256 MB.
    • שדה זה מיועד למטרות אימות ויש להשאיר אותו ללא שינוי.