m

מיזוג מרכזי שליטה ובקרה עבור רכבת ישראל

מיזוג מרכזי שליטה ובקרה עבור רכבת ישראל

פרויקט מיזוג 6 מרכזי שליטה ובקרה עצמאיים הכוללים ארונות תקשורות וציוד רשתות מתקדם עבור רכבת ישראל.

בפרויקט נדרשנו להרכיב מערכות תפעול מרוחקות למערכות המיזוג, לשליטה חיצונית ממרכז בקרה מרוחק.

מערכות המיזוג כוללת מזגנים עיליים בטכנולוגיית אינוונטר ומערכות מותאמות אישית לפינוי עשן וסינון כימיקלים על פי התקן.

מנהל פרויקט:

מנהל עבודה:

ניב אשכולות

Category:
Date: