m

מיזוג תחנת הכוח בחדרה

מיזוג תחנת הכוח בחדרה

תחנת הכח חדרה HADARE Power plant
פרויקט דגל חדש בחברתנו עבור חברת seridom הספרדית המקימה תחנת כח בעבור חברת החשמל.
הפרויקט כולל מערכות מיזוג אויר עצמאית מתקדמות ביותר בסטנדרט בינ"ל.
בנוסף, מערכות פינוי עשן, אוורור והרטבה (מוסיפי לחות) וכן מערכות VRF איכותיות.
אנו גאים על בחירתנו לביצוע פרויקט זה ומחויבים לתהליך יחד עם המזמין.

חברת הפיקוח:

Baran

לקוח:

אינג' עמי ויסוקר

Date: