צוות החברה

סמנכ"ל תפעול

סמנכ"ל חטיבת הפרויקטים
אריק קלפון

מנכ"ל

משנה למנכ"ל
קובי משה

מנהלת כספים

מנהל פרויקטים בכיר
ניר צברי

מנהל פרויקטים בכיר
רונן רהב

מנהל ביצוע מחלקת פרויקטים

מנהל פרויקטים בכיר
ליאור רייבר

מנהל פרויקטים בכיר

מכרזים

מנהל פרויקטים

הנח"ש פרויקטים

אחראית מוקד השרות

מנהל מחלקת התקנות

מנהל פרויקטים

מנהלת שיווק