m

טיפים חשובים בעולם המיזוג

במציאות חיינו במדינת ישראל, התקנת מזגן בבית שלנו היא צורך קיומי שיבטיח שתהיה לנו איכות חיים טובה. למעשה זה כמעט בלתי נתפס לחיות בישראל ללא מיזוג אוויר ברמה סבירה לפחות -  אנשים שאין להם מזגן

בשנים האחרונות אנו עדים למגמה של חיסכון באנרגיה ובצריכת החשמל בקרב יצרני וחברות מוצרי החשמל בעולם ובכלל זה בתחום מיזוג האוויר. מדובר במגמה חיובית וחשובה בעיקר במדינה כמו ישראל שבה בכל קיץ