m

מיזוג פרויקט FIVE מגדלי מגורים בחיפה מערב

מיזוג פרויקט FIVE מגדלי מגורים בחיפה מערב

פרויקט FIVE הינו פרויקט מגורים חדש אשר יצא לשיווק זה עתה. הפרוייקט ממוקם באזור מורדות הכרמל שבמבואות חיפה.
בפרויקט כ- 100 יחידות דיור במפרט טכני עשיר ומגוון.

חברת שרות הוגן מבצעת את התכנון, האספקה וההתקנה של תשתיות ומערכות מיזוג האuויר והאוורור בפרויקט FIVE חיפה מערב, מערך הייעוץ והשיווק שלנו ערוך מנוסה ומיומן בטיפול באלפי לקוחות, רוכשי דירות בבניינים ומגדלי מגורים, אנו מקיימים פגישות מול הדיירים עוד בזמן הבניה וביחד עימם מבצעים שדרוגים ועדכונים בתכנון מיזוג האוויר בצמוד לתכניות הבניה של הדירה, בגמר התכנון מועברות התכניות למחלקת ביצוע והתקנות לצורך הוצאתן לפועל.

מנהל פרויקט:

ליאור רייבר

יזם:

נועם סער

Date: