m

מיזוג 8 מגדלי מגורים בפרויקט דיור גרין סיטי ראש העין

מיזוג 8 מגדלי מגורים בפרויקט דיור גרין סיטי ראש העין

חברת שרות הוגן מבצעת את התכנון, האספקה וההתקנה של תשתיות ומערכות מיזוג האוויר והאוורור בפרויקט מגדלי דיור גרין סיטי. בפרויקט נדרשנו לבצע התקנת תשתיות צנרת גז לצרכי המיזוג של 8 מגדלי מגורים, בהם 380 דירות חדשות ובנוסף אנו מסייעים ללקוחות הפרויקט להנות משרותי מיזוג נוספים על פי התאמה אישית.

NITSBA CITY הוא הרבה יותר מפרויקט מסחרי עצום במרכז הארץ, הוא גם מוביל מהפכה בשוק המגורים בישראל. פרויקט יוצא דופן המתייחס לא רק לעיצוב הדירה, אלא מציג תפיסה שלמה של מגורים ותפיסת חיים.

מנהל פרויקט:

Date: