m

מיזוג פרויקט הברון הירש-תל אביב

מיזוג פרויקט הברון הירש-תל אביב

הפרויקט של חברת וילאר בשדרות הברון הירש בתל אביב הינו מתחם מגורי יוקרה מעוצב בן 26 דירות יוקרה מפוארות.

חברת שרות הוגן מבצעת את התכנון, האספקה וההתקנה של תשתיות ומערכות מיזוג האויר והאוורור בפרויקט, מערך הייעוץ והשיווק שלנו ערוך מנוסה ומיומן בטיפול באלפי לקוחות, רוכשי דירות בבניינים ומגדלי מגורים, אנו מקיימים פגישות מול הדיירים עוד בזמן הבניה וביחד עימם מבצעים שדרוגים ועדכונים בתכנון מיזוג האוויר בצמוד לתוכניות הבניה של הדירה, בגמר התכנון מועברות התוכניות למחלקת ביצוע והתקנות לצורך הוצאתן לפועל.

מנהל פרויקט:

צרלי אזולאי

היזם:

וילאר אינטרנשיונל

אדריכל:

בר אוריין

Date: