m

מיזוג מסעדה ומפעל בירה ג'מס פתח תקווה

מיזוג מסעדה ומפעל בירה ג'מס פתח תקווה

בלב אזור תעשייה בפתח תקווה, במבנה תעשייתי רחב ידיים פועלים במשולב המסעדה ומפעל הבירה של ג'מס.

חברת שרות הוגן בצעה בפרויקט אספקה והתקנת מערכות מיזוג אויר אחודות עצמאיות -PACKAGE ומערכות אוורור והולכת אוויר ע"י תעלות פח מגולוון ומפזרי אוויר אלומיניום בצבע מיוחד, בתפוקה כוללת של כ- 60 טון קירור.

Date: