m

מיזוג וילה פרטית במערכת מולטי VRF של חברת LG

מיזוג וילה פרטית במערכת מולטי VRF של חברת LG

חברת שרות הוגן ביצעה את התכנון והתקנת מערכת מיזוג מולטי VRF של חברת LG עבור מיזוג בית פרטי בשטח של 350 מ"ר. הפרויקט כלל חיבור מערכות פיקוד ובקרה אשר מאפשרות שליטה מדויקת ונפרדת לכל האזורים בבית. בשיתוף פעולה עם האדריכל הוזמנו מפזרי אוויר דקורטיביים בצביעה מיוחדת לשילוב מינימליסטי עם עיצוב הפנים.

מנהל פרויקט:

Date: