m

מיזוג פרויקט פיבקו על הים

מיזוג פרויקט פיבקו על הים

לאטי יזמות ובנייה בע"מ והאדריכל אילן פיבקו מביאים למערב חיפה סטנדרט מגורים חדש, עיצוב אדריכלי מרתק, נוף קסום לים, וסטנדרט בניה מתקדם.

הפרויקט כולל מיזוג 6 בנייני מגורים ובסה"כ כ-150 דירות יוקרה.
חברת שרות הוגן מבצעת את התכנון, האספקה וההתקנה של תשתיות ומערכות מיזוג האויר והאוורור בפרויקט , מערך הייעוץ והשיווק שלנו ערוך מנוסה ומיומן בטיפול באלפי לקוחות, רוכשי דירות בבניינים ומגדלי מגורים, אנו מקיימים פגישות מול הדיירים עוד בזמן הבניה וביחד עימם מבצעים שדרוגים ועדכונים בתכנון מיזוג האוויר בצמוד לתכניות הבניה של הדירה, בגמר התכנון מועברות התכניות למחלקת ביצוע והתקנות לצורך הוצאתן לפועל.

מנהל פרויקט:

יזם:

לאטי יזמות ובנייה

Date:
Tags: