m

מיזוג 4 מפלסי מגורים בוילה פרטית עם יחידות נסתרות בטכנולוגיית VRF Hitachi

מיזוג 4 מפלסי מגורים בוילה פרטית עם יחידות נסתרות בטכנולוגיית VRF Hitachi

מיזוג 4 מפלסי מגורים בוילה פרטית על ידי מזגנים בטכנולוגיית VRF Hitachi ובהספק של 15 כ"ס.

הפרויקט כולל התקנת מזגנים נסתרים על פי תכנון אדריכלי בארונות מטבח ובנישות גבס כולל עמידה בדרישות המיזוג של הלקוח.

מנהל הפרויקט:

Date: