m

Author: שרות הוגן

בשנים האחרונות עולם הצריכה השתנה וחנויות רבות מעדיפות להקים ערוצי שיווק ומכירה מקוונים, אלו מקושרים למרכז הפצה ראשי התומך לוגיסטית בכל פעילות החברה. הסיבה לכך היא חסכון בעלויות אשר מאפשר