m

אוויר צח

אוויר צח

מערכת טיהור אווירהמטרה של מערכות מיזוג אוויר היא לייצר סביבת אקלים ממוזגת ונעימה המותאמת לפי הגדרת המשתמש. מערכות מיזוג מקררות או מחממות אוויר במגוון שיטות ודרכי פעולה תוך כדי יניקת אוויר מחלל מסוים העברתו דרך מאייד והחזרת אוויר ממוזג בחזרה לאותו החלל.

מערכת טיהור אוויר

מכוון שמערכות מיזוג עושות שימוש חוזר באוויר אשר קיים בחלל מסוים, במקומות סגורים או לא מאווררים היטב נוצר מצב של חוסר אזור בגזים השונים המרכיבים את האוויר שהשוהים בחדר נושמים. אוויר לא מסונן ולא מאוזן עלול לגרום לתופעות לוואי כגון כאבי ראש, הצטברות אבק, הפצת גורמים מזהמים כגון וירוסים וחיידקים וכו'.

על מנת למנוע את תופעות הלוואי נוצרות עקב סירקולציה שמבצע מזגן ניתן לחבר לכל מערכת מיזוג מערכת אוויר צח מודולרית אשר מסננת את האוויר, מנקה אותו וחזירה את האיזון הנכון.

מערכת אוויר צח

מערכת אוויר צח הינה מודולרית וניתנת ליישום על ידי הרבה של אמצעי טיהור וסינון על פי דרישת הלקוח. הסינון מתבצע על ידי הרכבת תא סינון המורכב על גבי תריס האוויר החוזר ומכיל מגוון פילטרים ומסננים כגון פילטר HEPA לסינון חלקיקי אבק ולכלוך, פילטר פחם פעיל לסינון אקטיבי של מזהמים, פילטר פוטו קטליטי המכיל טיטניום דו חמצני המפרק הרכבים כימיים של מזהמים כימיים ושלל פתרונות טיהור נוספים. האוויר נשאב אל תא הסינון ישירות מחלל המבנה עובר תהליך סינון ומשם ממשיך אל יחידת האיוד לשינוי טמפרטורה וממשיך משם לנקודות פיזור.

מערכות אוויר צח מתאימות לבנייני משרדים בהם אין לעובדים אפשרות לפתוח חלונות, למרכזי קניות שהם אין חלופת אוויר חיצוני, מפעלים סגורים ומבנים תת קרקעיים.