m

מיזוג בית משפט השלום ברמלה

מיזוג בית משפט השלום ברמלה

חברת שרות הוגן מבצעת את פרויקט החלפת מערכות מיזוג האוויר בבית משפט השלום ברמלה. במסגרת הפרויקט מתבצעים פירוק מערכות קירור מים ישנות ואספקה והתקנת מערכות קירור מים (צ'ילרים) בעיבוי אוויר בתפוקה כוללת של כ- 100 טון קירור של חברת CARRIER האמריקאית ומערכות הולכת מים ואוויר באולמות בית המשפט.

Date:
Tags: