m

מיזוג פרויקט מגדלי שבירו אם המושבות

מיזוג פרויקט מגדלי שבירו אם המושבות

חברת שרות הוגן מבצעת את התכנון, האספקה וההתקנה של תשתיות ומערכות מיזוג האוויר והאוורור בפרויקט מגדלי שבירו באם המושבות, מערך הייעוץ והשיווק שלנו ערוך מנוסה ומיומן בטיפול באלפי לקוחות, רוכשי דירות בבניינים ומגדלי מגורים, אנו מקיימים פגישות מול הדיירים עוד בזמן הבניה וביחד עימם מבצעים שדרוגים ועדכונים בתכנון מיזוג האוויר בצמוד לתוכניות הבניה של הדירה, בגמר התכנון מועברות התוכניות למחלקת ביצוע והתקנות לצורך הוצאתן לפועל.

מגדלי שבירו באם המושבות הינו פרויקט יוקרה חדש באם המושבות, הפרויקט יכלול שני מגדלים יוקרתיים בני 16 קומות בייזום ובנייה של חברת רמי שבירו, עתירת המוניטין והניסיון בפתח תקווה.

Date: