m

מיזוג פרויקט מגורים מרכולת 8 תל אביב

מיזוג פרויקט מגורים מרכולת 8 תל אביב

חברת שרות הוגן מבצעת את התכנון, האספקה וההתקנה של תשתיות ומערכות מיזוג האויר והאוורור בפרויקט מגורים מרכולת 8 תל אביב, מערך הייעוץ והשיווק שלנו ערוך ומיומן בטיפול באלפי לקוחות רוכשי דירות בבניינים ומגדלי מגורים, אנו מקיימים פגישות עם הדיירים עוד בזמן הבניה וביחד עימם מבצעים שדרוגים ועדכונים בתכנון מיזוג האויר בצמוד לתוכניות הבניה של הדירה, בגמר התכנון מועברות התוכניות למחלקת ביצוע והתקנות לצורך הוצאתן לפועל.

Date: