m

מיזוג מועדון הגולף קיסריה

מיזוג מועדון הגולף קיסריה

חברת שרות הוגן נבחרה ע"י החברה לפיתוח קיסריה לביצוע אספקת והתקנת מערכות מיזוג אויר מרכזיות בתפוקה כוללת של כ- 35 טון קירור, מערך תעלות פח מגולוון לאספקת אוויר ותריסי אלומיניום במידות מיוחדות.

מנהל פרויקט:

Date: