m

מיזוג משרדי חברת VIBER- מגדל קונקורד בני ברק

מיזוג משרדי חברת VIBER- מגדל קונקורד בני ברק

חברת שרות הוגן ביצעה אספקת והתקנת מערכות מיזוג האוויר במשרדיה החדשים של חברת VIBER במגדל קונקורד בבני ברק.
בפרויקט הותקנו מערכות מיזוג אויר מרכזיות בשיטת קירור מים (צ'ילר) בתפוקה כוללת של כ- 70 טון קירור ומערכות אוורור ופינוי עשן.

Category:
Date: