m

מיזוג מרכז ספורט ונופש אריאל

מיזוג מרכז ספורט ונופש אריאל

מרכז הספורט הוא בניין בן קומה אחת פעילה, וקומת מרתף בה ממוקם חדר המכונות.
המבנה משמש כמרכז ספורט וחוגים לרווחת תושבי אריאל.
תיאור המערכות:
א. מערכת מיזוג VRF מתוצרת DAIKIN
המערכת מורכבת מיחידות עיבוי המותקנות בגג המבנה, ויחידות קצה מזגנים עיליים ומזגנים מיני מרכזיים המותקנות באזורים השונים.
ב. מערכת טיפול אקלימי אוורור וחימום הבריכה
המערכת מורכבת ממערכת לפיזור אויר מטופל ויחידה לטיפול באוויר הקשורה למערכת ההסקה.
ג. מערכת הסקה
מורכבת מתנורים ומערך צנרת להולכת מים חמים עבור מערכת טיפול אקלימי, חימום
הברכות ומאגרי מים, מחליפי חום ומשאבות סחרור.
ד. מערכת הוצאת עשן
מורכבת ממפוחי הוצאת עשן, מדפי אש ומערכת תעלות.
ה. מערכות אוורור
מורכבת ממפוחי אוורור ומערך תעלות.
ו. מערכת בקרה
מערכת בקרה ייעודית למערכות הנ"ל

Date: