m

מיזוג בריכה תחרותית ולימודית בהרצליה

מיזוג בריכה תחרותית ולימודית בהרצליה

מיזוג בריכה תחרותית ולימודית בהרצליה הפרויקט הינו פרויקט חדשני ואיכותי מטעם עירית הרצליה.
שימת דגש לעבודה דקורטיבית ואדריכלית אל מול ביצוע מערכות קירור, חימום וייבוש לבריכת השחייה.
בריכת השחייה ממוזגת באמצעות 2 יחידות מפוצלות תוצרת מק"מ אשר ממזגות את חלל הבריכה באמצעות תעלות עגולות המפוצלות בצבע אפוקסי שתפקידן לייצר ייבוש וחימום הבריכה דרך הולכת לוגיקה עקרונית של רכזת לרכזי כלור.
פינוי האוויר באמצעות תעלות PPS המתחברות למפוחי יניקה תוצרת פתן.

לקוח:

עיריית הרצליה

Date: