m

מיזוג מרכז ספיר בכפר סבא

מיזוג מרכז ספיר בכפר סבא

מיזוג המבנה כולל קומת מרתף, קומת קרקע וקומה א'. במסגרת הפרויקט נבנתה קומה חלקית נוספת על גג המבנה הקיים. בקומת קרקע קיימים משרדים, לובי וקפיטריה, סדנת ארכיאולוגיה, אולם האודיטוריום, גני ילדים, אולם ספורט ושירותים ציבוריים.
בקומה א' קיימים הספרייה, אולם חזרות וכיתות לימוד קונסרבטוריון.

על גג המבנה קיימים חדרי המכונות של מערכת מיזוג האוויר.
מערכת מיזוג האוויר של המתקן מבוססת על 3 יחידות קירור מים, בעיבוי אויר צנטריפוגלי, הממוקמות בתוך חדר המכונות והן מייצרות מים קרים המוזרמים בשיטת זוג צינורת אל יחידות קצה מסוג יחידות טיפול אוויר ו/או יחידות מפוח נחשון.
מערכת תעלות לפיזור האוויר מהיטאות משמשות כאמצעי להעברת אוויר ממוזג לחלל הייעודי היוצא לחלל דרך מפזרים ייעודיים. יחידות הטיפול באוויר (סה"כ 13) ייעודיות משמשות למיזוג אולמות ושטחים ציבוריים, יחידות מפוח נחשון משמשות למיזוג חדרי לימוד ומשרדים.
בקומת הקרקע מתבצע המיזוג גם ע"י יחידות מיני מרכזיות ויחידות מפוצלות כפיצוי, מאחר שהחלק המזרחי הוא קיים ורק משופץ.

בכל חדר משרד או חדר לימוד השליטה על הטמפ' נעשית באמצעות תרמוסטט. באולמות השליטה תהיה דרך לוח הפעלה ראשי ו/או מערכת בקרה (DDC).
מערכת המים הקרים הינה מסוג מעגל אחד והמשאבות שמסחררות מים לצ'ילרים הן גם הדוחפות מים קרים ליחידות הקצה.

בפועל ישנן 4 משאבות אנכיות אחת לכל מקרר מים כאשר הרביעים הינה רזרבית.
כאמור היטאות ממוקמות בגג המבנה. אוויר צח מסופק ע"י 2 יטאות, יטא 6 לאזור אגף המזרחי ויטא 10 לאזור אגף המערבי.
אוורור שירותים הינו מאולץ ומבוצע באמצעות מפוחי יניקה הפולטות את חוץ המבנה.
הוצאת עשן מתבצעת ע"י מערכת מפוחי הוצאת עשן מאולצת הממוקמת בגג המבנה עבור האזורים הנדרשים על פי הפרוגרמה. הציוד הישן בקומת המרתף חובר למערכת המים הקרים החדשה.
כאמור, בחדר מכונות מערבי על גג המבנה מותקנות יחידות הקירור עם מפוחים צנטריפוגליים ומשתיקי קול על מנת לעמוד בדרישות האקוסטיות.

בגג המבנה מותקנות לוחות חשמל בהתאמה לסימון הציוד הרלוונטי. לוח חשמל כוח למשאבות ופיקוד לצ'ילרים. לוח חשמל עבור יטאות ומפוחים בחדר מכונות ומפוחים מערבי, לוח הוצאת עשן בחדר מכונות יטאות ומפוחים מערבי, לוח הזנה ליטאות ומפוחי הוצאת עשן בחדר המכונות בצד המזרחי.
הזנות ליחידות קירור המים מתקבלות מלוחות החשמל של הבניין, לוחות הוצאת עשן מקבלות 2 הזנות חשמל אחת מהרשת והשנייה מגנרטור.

החימום במבנה מבוצע ע"י גופי חימום חשמליים. הפיקוד והבקרה למערכת מיזוג אוויר הינן מסוג DDC עם מערכת בקרה מרכזית.
מערכת הבקרה המרכזית כוללת בין השאר מסוף מחשב ויחידת אל פסק הממוקמות במשרדים בקומת הקרקע.

לקוח:

עיריית כפר סבא

Date: