m

מיזוג בית הספר לפסיכולוגיה הבינתחומי הרצליה

מיזוג בית הספר לפסיכולוגיה הבינתחומי הרצליה

מיזוג המרכז הבינתחומי הרצליה – בית ספר לפסיכולוגיה מבנה בן 4 קומות מעל קומת מרתף בשטח כולל של 5,000 מ"ר.
המבנה כולל אולמות הרצאות, כיתות לימוד, חדרים מושתקים ושטחים ציבוריים ממוזגים.
בגג המבנה הורכבו 2 יחידות קירור מים ל 270 טון קירור, משאבות מים צנטריפוגליות, יט"אות ומפוחים שונים.
כל המערכות בבניין פועלות באמצעות בקרה ממוחשבת CDD.
הפרויקט בוצע תוך דגש על פתרונות אדריכליים רבים, תוך שימת לב להיבטים לתכנית תקרה.

לקוח:

המרכז הבינתחומי הרצליה

מנהל עבודה:

אריק קלפון

Date:
Tags: