m

מיזוג המכללה לאמנויות וטכנולוגיה בצפון ישראל

מיזוג המכללה לאמנויות וטכנולוגיה בצפון ישראל

מיזוג המכללה לאמנויות וטכנולוגיה בצפון ישראל הפרוייקט כולל : אספקה והתקנת מערכות מיזוג אויר מרכזיות ומזגנים בתפוקת קירור כוללת  של כ- 85 טון קירור.
חברת שרות הוגן נבחרה לביצוע אספקת והתקנת מערכות מיזוג האוויר עבור עמותת ניקאט, מייסדת המכללה.

Date: