m

התקנת מערכות קירור למפעל חד אסף מתכות

התקנת מערכות קירור למפעל חד אסף מתכות

חברת שרות הוגן סיימה את ביצוע הפרויקט קירור למפעל הייצור חד אסף מתכות בעכו. בפרויקט, יועצי החברה תכננו מערך יחידות קירור מים עבור תהליך יצור רשתות ברזל לשימוש במבני מגורים.

הפרויקט כלל אספקה והתקנת יחידות הקירור שיועדו לספק 120 טון קירור למספר מכונות ותהליכי ייצור.

מנהל פרויקט:

שמוליק גולוב

Date: