m

מיזוג פרויקט מגורים צמרת הדר פתח תקווה

מיזוג פרויקט מגורים צמרת הדר פתח תקווה

בפרויקט צמרת הדר בפתח תקווה נבנו כ- 40 יחידות דיור ובהן מערכות מיזוג אוויר מרכזיות ו/או מערכות מולטי אינוורטר חסכוני בחשמל. חברת שרות הוגן מבצעת את התכנון, האספקה וההתקנה של תשתיות ומערכות מיזוג האויר והאוורור בפרויקט צמרת הדר בפתח תקווה, מערך הייעוץ והשיווק שלנו ערוך מנוסה ומיומן בטיפול באלפי לקוחות, רוכשי דירות בבניינים ומגדלי מגורים, אנו מקיימים פגישות מול הדיירים עוד בזמן הבניה וביחד עימם מבצעים שדרוגים ועדכונים בתכנון מיזוג האוויר בצמוד לתוכניות הבניה של הדירה, בגמר התכנון מועברות התוכניות למחלקת ביצוע והתקנות לצורך הוצאתן לפועל.

מנהל פרויקט:

Date: