m

מיזוג מרפאת רבין כרמיאל שירותי בריאות כללית

מיזוג מרפאת רבין כרמיאל שירותי בריאות כללית

חברת שרות הוגן נבחרה לביצוע אספקת והתקנת מערכות מיזוג האוויר והאוורור במבנה החדש של שירותי בריאות כללית במרפאת רבין בכרמיאל.
במסגרת הפרויקט מותקנים מערכות מיזוג אויר VRF אינוורטר מתקדמות וחסכוניות חברת שרות הוגן נבחרה לביצוע אספקת והתקנת מערכות מיזוג האוויר והאוורור במבנה החדש של שירותי בריאות כללית במרפאת רבין בכרמיאל.
במסגרת הפרויקט מותקנים מערכות מיזוג אויר VRF אינוורטר מתקדמות וחסכוניות בחשמל בתפוקה כוללת של כ- 60 טון קירור, מערכת אוויר צח בתפוקה של 20 טון קירור, מערכות אוורור ומערכות פינוי ושחרור עשן. בחשמל בתפוקה כוללת של כ- 60 טון קירור, מערכת אוויר צח בתפוקה של 20 טון קירור, מערכות אוורור ומערכות פינוי ושחרור עשן.

Date:
Tags: