m

סמינר מערכות מיזוג במשרדי סמסונג סיאול

שרות הוגן החברה המובילה בישראל למערכות מיזוג מתקדמות הוזמנה לסמינר הדרכה במפעלי חברת סמסונג בסיאול קוריאה הדרומית. הסמינר כלל הדרכות במשרדי Samsung אודות החידושים האחרונים בתחום המיזוג עם דגש מרכזי על מערכות מיזוג VRF. בסיום למידת החומר העיוני נציגנו ערכו סיור במפעלי החברה תוך ליווי אישי של בכירי חברת סמסונג הרואים בחברת שרות הוגן שותפים להצלחת המותג בישראל.