m

מיזוג חדר כושר VIM ראשון לציון

מיזוג חדר כושר VIM ראשון לציון

מערכת המיזוג מבוססת על קירור מים על ידי 2 יחידות צ'ילרים הנמצאים על גג המבנה, הצ'ילרים
מספקים מים קרים ליח' הנמצאות בחלל תקרת חדר הכושר.
שטח חדר הכושר הינו 4000 מ"ר.
יח' הקירור הינם יחידות מפוח נחשון המשולבות ביחידות אויר צח הכוללות גופי חימום.
חלק מן היחידות אשר מספקות אויר צח כוללות מדפי ויסות חשמליים.

הפעלת היח' הינה ע"פ בקרת המבנה מטעם הוטלו ואפשרות הפעלה ידנית ע"י R.D
(תרמוסטט) בחלק מהחדרים בפרויקט.

מפוחי עשן – חלק ממפוחי העשן נמצאים על גג המבנה וחלק נוסף בתוך חלל התקרה האקוסטית. מפוחי העשן נכנסים לעבודה רק במקרה של גילוי עשן ע"י גלאים הפזורים בחלל חדר הכושר, אפשרות נוספת להפעיל את המפוחים היא באופן ידני בכניסה למבנה ע"י פנל כבאים או דרך הלוח הנמצא בגג ליד הצ'ילרים.

מפוחי אוורור – נמצאים על גג המבנה ומטרתם היא לינוק אויר מהמקלחות, הבריכה, ג'קוזי והשירותים.

מערכת בקרה – הינה מערכת מתקדמת הכוללת הפעלת היחידה
על פי תוכנה של לוחות זמנים ועל פי דרישה ספציפית.

יחידת VRF – במשרדים בפיאצה ישנה מערכת VRF הכוללת 9 יחידות למיזוג המשרדים אשר מופעלות עם שלטים בחדרים ומעבה על גג המבנה.

מנהל פרויקט:

Date:
Tags: