m

מיזוג חנות אורגניק מרקט קרית אונו

מיזוג חנות אורגניק מרקט קרית אונו

חברת שרות הוגן נבחרה ע"י אורגניק מרקט לביצוע אספקת והתקנת מערכות מיזוג אויר מרכזיות  בתפוקה של כ- 40 טון קירור, ומערכות אוורור ופינוי עשן, מערך תעלות פח מגולוון עגולות דקורטיביות לאספקת אוויר ותריסי אלומיניום במידות מיוחדות.

Category:
Date: