m

מערכות אוורור ופינוי עשן בפרויקט מגורים מרכולת

מערכות אוורור ופינוי עשן בפרויקט מגורים מרכולת

פרויקט מרכולת תל אביב -מערכות אוורור ופינוי עשן מחניונים ושטחים ציבוריים.
ברחוב מרכולת 8, בגבולה הצפוני של שכונת פלורנטין בתל אביב, נבנה פרויקט מגורים חדש.
זהו מתחם מגורים חדשני, בעיצוב מרהיב עין, הממוקם במרחק דקת הליכה משכונת נווה צדק ומעלמה ביץ’.
חברת שרות הוגן מבצעת את התכנון, האספקה וההתקנה של תשתיות ומערכות אוורור ופינוי עשן מהחניונים, הלובאים והשטחים הציבוריים, כולל מערכות בקרת CO בחניונים ולוחות חשמל ובקרה למערכות האוורור בפרויקט.

מערכות שחרור ופינוי עשן הינן מערכות חיוניות ביותר וחשיבותן לשחרור עשן בעת שריפה הינה מכרעת, המערכות יכולות לבצע שחרור עשן בעת אירוע שריפה ובכך לאפשר לאנשים להתפנות בשלום וללא פגע.
מערכות בקרת CO ואוורור חניונים הינן בעלות חשיבות עליונה לפינוי גזים ולהורדת רמת CO המצטברים בחניונים והזרמת אוויר נקי אליהם, המערכת מתנהלת באופן אוטומטי על ידי רגשים הקוראים את רמת הגזים וה- CO בחניונים והמערכת האוטומטית מפעילה מפוחים ותעלות אוורור לפינוי הגזים ואוורור החניון.

Date:
Tags: