m

מיזוג משרדי עו"ד גיל גירון

מיזוג משרדי עו"ד גיל גירון

מיזוג משרדי גיל גירון

הפרויקט תוכנן באמצעות מחלקת הנדסה בשיתוף עם האדריכל תוך צורך הנדסי לקירור וחימום של משרדים , חדרי ישיבות וחדר שרתים. תוך ערבוב אוויר צח ושחרור אוויר בכל חדר.

שימת הלב של חברתנו הייתה בהיבט חלונות מרובים בדופן הדרום מערבית ,מה שגורם לכניסה מרובה של קרני שמש ופליטות חום שונות.
בנוסף , היבטים אקוסטיים והיבטי שירות ליח' המיזוג.

לקוח:

גיל רון

מכתב המלצה:

Date:
Tags:

מיזוג משרדי עו"ד גיל גירון

מיזוג משרדי גיל גירון

הפרויקט תוכנן באמצעות מחלקת הנדסה בשיתוף עם האדריכל תוך צורך הנדסי לקירור וחימום של משרדים , חדרי ישיבות וחדר שרתים. תוך ערבוב אוויר צח ושחרור אוויר בכל חדר.

שימת הלב של חברתנו הייתה בהיבט חלונות מרובים בדופן הדרום מערבית ,מה שגורם לכניסה מרובה של קרני שמש ופליטות חום שונות.
בנוסף , היבטים אקוסטיים והיבטי שירות ליח' המיזוג.

לקוח:

גיל רון

מכתב המלצה:

Date:
Tags: