m

מיזוג אוויר ותשתיות לאולם ספורט דגן בחיפה

מיזוג אוויר ותשתיות לאולם ספורט דגן בחיפה

חברת שרות הוגן זכתה במכרז לביצוע אספקה והתקנת מערכות מיזוג אוויר ותשתיות לשלושה אולמות ספורט בחיפה לקראת משחקי המכביה 2017, אולם ספורט דינור, אולם ספורט הבונים ואולם ספורט דגן.
הפרויקט כולל אספקה התקנת מערכות מיזוג אוויר אחודות מסוג PACKAGE בתפוקות קירור של כ- 400 טון קירור בסה"כ, תעלות פח מגולוון צבוע בקטרים ענקיים של 140 ס"מ, גרילים ומערכות פיזור אוויר אלומיניום ייחודיים.
עבודות חשמל ולוחות חשמל להזנת מערכות מיזוג האוויר, עבודות מסגרות, בטון ויציקות לתשתיות.

מנהל פרויקט:

המזמין:

יפה נוף תחבורה תשתיות ובניה בע"מ

פיקוח:

ניצן ענבר

יצרן מערכות מיזוג:

חברת אוריס

קבלן חשמל:

אלקה חשמל בע"מ

Date: