m

מיזוג קניון חוצות אלונים

מיזוג קניון חוצות אלונים

חברת ציקלון ביצעה עבודות מיזוג ואיוורור במבנה הרחבה לקניון אלונים.
מיזוג לובי כניסה למרכז מבוצע באמצעות יחידת מיזוג במבנה אחוד ( פאקג') מתוצרת " מק"מ" הנמצא בגג המבנה וממזג באמצעות מערך תעלות ומפזרי אוויר את החלל.
בנוסף, בוצע איוורור ( יניקה) של תאי השירותים וחדר החתלה על ידי תעלות ומפזרים המתועלים למפוח יניקה צנטריפוגלי מתוצרת " שבח" הממוקם בגג הסמוך לחדרי השירותים.
המפוח מוזן ומפוקד מלוח חשמל יעודי הנמצא לידו.
מערכת בקרה ממוחשבת מתוצרת חברת "ישומי בקרה" הותקנה באתר וכוללת בקרים ממוחשבים הממוקמים הן בלוח החשמל של הפאקג' והן בלוח החשמל של מפוח איוורור השירותים ומאפשרת הפעלות וקבלת אינדיקציות במחשב הבקרה אשר הותקן בחדר מנהל האחזקה.
מזגנים מפוצלים קיימים במרכז הועתקו למיקומים חדשים בגגות והופעלו מחדש.

Date: