m

מיזוג למגורים

איך מצליחים לנהל פרויקט לשביעות רצון הלקוח? ראשית, על מנת לענות על השאלה, עלינו להבינה. "איך מצליחים " – מהי הצלחה? והאם כאמור, הצלחה שלך היא הצלחה של מזמין העבודה, או שנהפוך הוא? "לנהל פרויקט" –

משמעות המונח אינוורטר "Inverter" הינה המרה, והכוונה הינה לשינוי התפוקה של המדחס על ידי שינוי של מהירות המדחס לשם שמירה על טמפרטורה יציבה בחלל.  עומס החום במבנה משתנה לאורך שעות היממה,